Wzrost liczby kradzieży na wrocławskim cmentarzu Osobowice

Mieszkańcy Wrocławia zdają się zgłaszać coraz częściej incydenty dotyczące kradzieży na lokalnych cmentarzach. Szczególnie na cmentarzu Osobowice odnotowano zwiększoną liczbę znikających ozdób grobów, co budzi niepokój wśród odwiedzających ten nekropolę.

Według relacji wielu osób, często docierają do nas informacje o braku pojedynczych stroików czy zniczy zaraz po ich ustawieniu. Nie rzadko zdarza się, że giną także większe wkłady. Jednym z najbardziej dokuczliwych problemów jest kradzież wazonów, co powoduje zdziwienie i irytację wśród osób odwiedzających groby bliskich – jak podkreślają, kwiaty często znikają bez śladu.

Waldemar Forysiak, rzecznik Straży Miejskiej, potwierdza, że skala takich incydentów rośnie, zwłaszcza w okresie jesieni: „Zbliża się 1 listopada, zatem ruch na cmentarzach się zwiększa. W tym czasie możemy zaobserwować również pojawienie się sezonowych złodziei, specjalizujących się w kradzieżach na cmentarzach, ale także w środkach komunikacji masowej.”

Na cmentarzu Osobowice nie tylko ozdoby grobów o większych rozmiarach padają ofiarą złodziei. Także proste znicze i kwiaty znikać nieoczekiwanie, co budzi protesty wśród odwiedzających ten cmentarz.