Wtórna tura konsultacji społecznych na temat przebudowy szlaków komunikacyjnych Wrocław – Lubin w toku

Ruszyła druga runda konsultacji z mieszkańcami w kontekście planowanej modernizacji dróg krajowych prowadzących od Wrocławia do Lubina. Przewidziano organizację pięciu spotkań z ludnością z terenów gmin, które są przecięte przez planowaną trasę.

Na chwilę obecną Wrocław jest skomunikowany z Lubinem poprzez drogi krajowe o numerach 94 oraz 36, które mają zostać poddane gruntownej przebudowie. Plany inżynierów drogowych zakładają rekonstrukcję około 60 kilometrów trasy do standardu dwupasowej. Trasa ta ma przebiegać w dużej części według obecnej linii biegu, choć część z nich może zostać przesunięta. W ramach projektu ma również powstać obwodnica dla Środy Śląskiej, a w obszarze Lubina trasa ta ma być połączona z drogą ekspresową S3.

Projektant już przeprowadził spotkania z mieszkańcami gmin Miękinia i Lubin. Dzisiaj planowane jest spotkanie w Malczycach, następne odbędzie się jutro w Prochowicach, a kolejne za dwa dni w Środzie Śląskiej.