Wrocławskie Dni Odry – wspólne świętowanie i edukacja ekologiczna

Inicjatywa Dni Odry we Wrocławiu, której początki sięgają 2016 roku, została wprowadzona przy okazji inauguracji Bulwaru Xawerego Dunikowskiego. Jest to wydarzenie o charakterze corocznym, które przyciąga do uczestnictwa zarówno mieszkańców miasta, jak i przyjazdowych turystów. Głównym celem organizowanego święta jest podkreślenie znaczenia korzystania z atutów, które daje miastu lokalizacja nad rzeką Odrą, a także podniesienie świadomości na temat potrzeby dbałości o naturalne środowisko.

Jako ósma już edycja, „Dni Odry” stanowią miejską imprezę adresowaną do różnorodnych grup wiekowych i zainteresowań. Swoją formą i zakresem promuje ona rzekę Odrę oraz nadodrzańskie tereny jako przestrzeń dostępną dla wszystkich, oferującą mnogość możliwości spędzania wolnego czasu. Jednakże, równie istotnym elementem świętowania jest budowanie poczucia odpowiedzialności za te miejsca wśród uczestników.

W bieżącym roku Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował bogatą ofertę wydarzeń, które będą miały miejsce w ramach „Dni Odry”. Każdy chętny będzie mógł brać czynny udział w tych imprezach aż do końca maja, dokładnie do 26 dnia tego miesiąca.