Wrocław zachęca do honorowego krwiodawstwa, oferując choinkę w zamian

W piątek 15 grudnia, Wrocław kontynuuje swoje długoletnie zaangażowanie w promowanie honorowego krwiodawstwa, proponując unikalną i sezonową nagrodę. W ramach partnerstwa z Lasami Państwowymi, miasto Wrocław oferuje choinkę wszystkim, którzy zdecydują się na oddanie krwi.

Ta inicjatywa, która ma miejsce w wielu regionalnych centrach krwiodawstwa, jest częścią szerszej kampanii promocyjnej prowadzonej przez Lasy Państwowe we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK). Celem akcji jest nie tylko zebrać jak najwięcej krwi dla potrzebujących, ale także podkreślić znaczenie honorowego krwiodawstwa.

Jak informuje Lasy Państwowe (LP), to już trzecia edycja takiej akcji. Poprzednie dwa wydarzenia były ogromnym sukcesem – dzięki nim przekazano 5 tysięcy świątecznych drzewek dla honorowych dawców krwi. Teraz kolejne drzewka już czekają we Wrocławiu na tych, którzy zdecydują się podzielić swoją krwią w ramach tej charytatywnej akcji.