Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu przyjazny dla zwierząt domowych

Pośród studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu są tacy, którzy nie chcą lub nie mogą pozostawić swoich czworonożnych towarzyszy w domu. Teraz mają oni możliwość zabierania psów czy kotów na zajęcia oraz do pracy. Istotne jest dla tego uniwersytetu, jako placówki edukacyjnej o profilu przyrodniczym, podkreślenie znaczenia dobrostanu zwierząt, a także dbanie o komfort jej studentów i pracowników. Budując kampus, stara się tworzyć przestrzeń, która sprzyja inicjowaniu i wprowadzaniu pozytywnych zmian. Celem jest stworzenie uczelni promującej harmonijną koegzystencję ze środowiskiem naturalnym.

Rektor UPWr, prof. Jarosław Bosy podkreśla, że jeśli pracownicy wyrażają chęć dojazdu rowerem na uczelnię, to należy zapewnić im odpowiednie infrastrukturalne udogodnienia – rowerownie, parkingi rowerowe oraz miejsca, gdzie mogliby się odświeżyć przed rozpoczęciem pracy. Podobnie, jeśli wyrażają chęć przyprowadzania swoich zwierzaków na teren uczelni, nie widzi on powodu, aby im tego zabronić.

Jednakże, wprowadzenie tej pro-zwierzęcej polityki nie oznacza, że obowiązujące zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy mogą być naruszone. Zwierzęta muszą być zaszczepione, zdrowe i nie stanowić zagrożenia dla innych. Powinny być trzymane na smyczy w miejscach publicznych oraz nie mogą przebywać w pomieszczeniach, gdzie prowadzone są prace laboratoryjne lub przechowywane substancje chemiczne.

Wioletta Fałowska, kanclerz UPWr wyjaśnia, że obecność zwierząt na terenie uczelni nie powinna przeszkadzać innym pracownikom ani nie zakłócać zajęć dydaktycznych. Właściciele zwierząt mają obowiązek natychmiastowego usunięcia wszelkich zabrudzeń spowodowanych przez swoje pupile.