Ruchy polityczne w Radzie Miejskiej Wrocławia: Kto objął stanowiska wiceprezydentów?

W ślad za drugą sesją Rady Miejskiej we Wrocławiu w obecnej kadencji nasuwają się pytania dotyczące ostatecznych wyborów na wiceprezydentów miasta. Przedstawiciele ugrupowań kontynuują dyskusje koalicyjne, jakby podkreślając, że proces jeszcze trwa. Największe wpływy w Radzie wydaje się mieć Koalicja Obywatelska, podobnie Lewica powinna wyłonić swojego wiceprezydenta.

Wrocławska rada miejska jest obszarem, gdzie Klub Koalicji Obywatelskiej ma dominujący głos, dzięki swoim 23 radnym. Dodatkowo, Jacek Sutryk przyczynił się do wprowadzenia 6 innych osób do Rady, w tym pięciu członków Lewicy. Ta ostatnia grupa również planuje mianować swojego wiceprezydenta. W poprzedniej kadencji Bartłomiej Ciążyński reprezentował Lewicę jako wiceprezydent. Aktualnie, nazwisko Ryszarda Kesslera często pojawia się jako potencjalny kandydat.

„Mimo mojego doświadczenia politycznego, dopóki nominacja nie stanie się oficjalna, jestem tylko kandydatem” – komentuje Kessler.

Jednak, wciąż pozostają pytania dotyczące tożsamości osoby, która obejmie stanowisko Wrocławskiego wiceprezydenta z ramienia Platformy Obywatelskiej. W poprzedniej kadencji, Renata Granowska i Sebastian Lorenc sprawowali tę funkcję. Obecnie są oni radną Sejmiku i radnym miejskim odpowiednio.