Prezydent przyznał stypendia artystyczne

Do tej pory odbyło się łącznie 8 edycji stypendium artystycznego przyznawanego przez prezydenta. Łączna kwota jaką zdolni wrocławianie otrzymali to ok. 3,6 mln złotych. Jacek Sutryk nie ukrywał zachwytu, jaki ten sukces w nim wywołał. Stypendyści również powinni się cieszyć, gdyż pieniądze, jakie otrzymali, na pewno pomogą im w dalszym artystycznym rozwoju.

Kto ma szanse dostać stypendium?

Stypendium prezydenta powstało z myślą o osobach wybitnie uzdolnionych artystycznie. Dotyczy to różnych dziedzin sztuki, wliczając w to film i grę na instrumencie. Nie wystarczy jednak być po prostu dobrym, aby takie pieniądze otrzymać. Trzeba wykazać się czymś naprawdę ponad przeciętnym, aby móc otrzymać to wyróżnienie.