Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ZDiUM) we Wrocławiu planuje zwiększyć bezpieczeństwo pieszych na osiedlu Wojszyce poprzez doświetlenie przejść dla pieszych. Na wybranych przejściach zamierzają zamontować nowe znaki drogowe, obniżyć krawężniki, ułożyć płytki stop, domalować linie zatrzymania dla kierowców oraz odświeżyć barwy ostrzegawcze.

Prace modernizacyjne przeprowadzone zostaną na trzech wyznaczonych przejściach dla pieszych. Znajdują się one na skrzyżowaniu ulic Pawiej, Przystankowej i Terenowej. Dodatkowo, jedno przejście na ulicy Pawiej, w pobliżu posesji numer 42, również zostanie poddane renowacji.

Kolejnym punktem, gdzie przeprowadzona zostanie modernizacja, jest przejście dla pieszych na ulicy Klasztornej przy skrzyżowaniu z Pawią, które również ma zostać doświetlone.

Aktualnie ZDiUM prowadzi poszukiwania biura projektowego odpowiedzialnego za opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji. Wybrani specjaliści będą mieli czas do końca lutego na przygotowanie kompletnych planów inwestycyjnych.