Planowane zazielenianie Wrocławia w 2024 roku: ogłoszono przetarg na ponad 1200 drzew i niemal 40 tys. krzewów

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu podjął decyzję o publicznym konkursie na zakup około 1200 drzew oraz więcej niż 37 tysięcy krzewów. Zielone nasadzenia mają miejsce wiosną 2024 roku, za sprawą czego stolica Dolnego Śląska nabrać będzie jeszcze większego uroku. Szczegółowe wydatki zostaną ujawnione po zakończeniu przetargu, jednak już teraz wiemy, że uwzględniając koszt roślin, prac ogrodniczych oraz trzyletniego utrzymania, całość może wynieść około 3 miliony złotych. Wkrótce poznamy lokalizacje, które zostaną obsiane nową zielenią.

Marek Szempliński, przedstawiciel Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, zwraca uwagę na to, że dotyczy to tylko planów wiosennych oraz bieżącego utrzymania nasadzeń. Finałowy bilans zostanie przedstawiony po zakończeniu roku i powinien uwzględniać też inne formy zazieleniania miasta, takie jak program „WROśnij we WROcław” oraz dodatkowe inicjatywy związane z różnymi inwestycjami w mieście.