Planowane wybory uzupełniające ławników do Sądów Rejonowych we Wrocławiu na lata 2024-2027

Rada Miejska Wrocławia ma zamiar przeprowadzić proces wyborczy mający na celu uzupełnienie składu ławników w Sądach Rejonowych we Wrocławiu. Ta procedura dotyczy kadencji na lata 2024-2027. Inicjatywa wyszła od Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu, który poprosił Radę Miejską o zorganizowanie dodatkowego wyboru.

W szczególności, potrzebni są nowi ławnicy w dwóch konkretnych sądach. Pierwszym z nich jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, gdzie poszukiwane są cztery osoby do orzekania w sprawach rodzinnych. Drugim miejscem, gdzie brakuje ławników, jest Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieście. Tutaj potrzeba aż dwudziestu dwóch nowych ławników do orzekania w sprawach związanych z prawem pracy.

Potencjalni kandydaci mogą znaleźć karty zgłoszenia oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających ich kandydaturę w kilku miejscach na terenie Urzędu Miejskiego Wrocławia. Dokumenty są dostępne m.in. w kancelarii Prezydenta Wrocławia, znajdującej się przy ulicy Sukiennice 9 na parterze, sekretariacie Biura Rady Miejskiej pod tym samym adresem, lecz na piętrze 202, punkcie informacji Urzędu Miejskiego na Placu Nowym Targu oraz kancelarii Urzędu Miejskiego przy ulicy Bogusławskiego numer 8 i 10. Osoby zainteresowane mogą także skorzystać z Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia zlokalizowanego przy ulicy Legnickiej 58 w Magnolia Park.