Plan Wrocławia na ten rok: Inwestycja w zieleń w formie 1200 drzew i 37000 krzewów

Wrocław ma ambitne plany na nadchodzący rok – miasto ma stać się jeszcze bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Przewiduje się, że obszary zielone miasta, takie jak parki i zieleńce, a także miejskie ulice, zostaną wzbogacone o około 1200 nowych drzew i ponad 37 tysiące krzewów.

Jak podał prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, Zarząd Zieleni Miejskiej planuje rozpocząć przetarg na zakup tych roślin. Koszt całego przedsięwzięcia będzie znany dopiero po zakończeniu tego procesu. Niemniej jednak na podstawie ceny surowca roślinnego, kosztów pracy i trzyletniego utrzymania roślin, można oszacować, że koszty te wyniosą około 3 miliony złotych.

Nowe drzewa mają uzupełnić istniejący drzewostan we wrocławskich parkach. W Parku Szczytnickim, największym parku w mieście, zaplanowano posadzenie 38 nowych drzew. Będą to nie tylko powszechne gatunki, ale także rzadsze odmiany takie jak makia amurska, magnolia wielokwiatowa, kasztanowiec czerwony, cedrzyniec kalifornijski, klon cukrowy czy klon kapadocki.

W Parku Zachodnim natomiast planowane jest posadzenie jeszcze większej liczby drzew – 54 sztuk. Będą to między innymi kasztanowce białe, graby pospolite i klony polne.