Mieszkańcy Wrocławia mobilizują się na rzecz zieleni w swoim otoczeniu

W 2021 roku, kiedy nadeszła jesień, mieszkańcy Wrocławia zdecydowali się na działanie. W ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego (WBO) zgłosili swój projekt, który zyskał poparcie wielu osób, zdobywając łącznie 6335 głosów. Taka liczba poparcia zapewniła im zwycięstwo. Wśród różnych działań, które omawiany projekt obejmował, jednym z nich było uatrakcyjnienie podwórka znajdującego się w kwartale ulic Nowowiejskiej, Jedności Narodowej, Daszyńskiego i Żeromskiego poprzez jego zazielenienie. Zarząd Zasobu Komunalnego (ZZK) aktualnie ma gotowy projekt i pragnie omówić jego szczegóły z mieszkańcami.

Konsultacje dotyczące zagospodarowania przestrzeni podwórka usytuowanego przy ulicy Nowowiejskiej o numerach 18-32 rozpoczną się ostatniego dnia sierpnia, czyli 31 i potrwają do 21 dnia września.

– Obszar, którym chcemy się zając w ramach konsultacji społecznych, jest dużym terenem z obfitym budownictwem. Aktualnie na podwórku dominuje skromna roślinność, która nie została jeszcze odpowiednio uporządkowana. Na dodatek, stare trawniki są mocno zniszczone przez jazdę pojazdów. Ścieżki, które powstały naturalnie w wyniku użytkowania podwórka, nie są utwardzone. Ponadto na tym terenie parkuje wiele samochodów – mówi Anna Olbryt reprezentująca Zarząd Zasobu Komunalnego.