Michał Dworczyk sugeruje, że Wrocław przygotowuje się na napływ migrantów z UE

Michał Dworczyk, reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat do Parlamentu Europejskiego, wyraził swoje przekonanie, że miasto Wrocław jest w stanie przygotowania do przyjęcia migrujących ludzi, którzy są relokowani z różnych krajów w Unii Europejskiej. Jego stanowisko opiera się na odkryciu w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla miasta zapisu mówiącego o przekazaniu sumy 220 tysięcy złotych na proces integracji osób przybywających z innych państw.

Jak tłumaczy Michał Dworczyk: „Donald Tusk obiecał, że nie będziemy musieli przyjmować migrantów”. Wyraził on zdziwienie odnalezionymi zapisami i stwierdził, że dokumenty, które mają być poddane głosowaniu, są sprzeczne z tym, co oficjalnie deklaruje Platforma Obywatelska.

Jednak Przemysław Gałecki, przedstawiciel Biura Prasowego Urzędu Miasta Wrocławia, przekazał informacje, według których miasto nadal będzie udzielać pomocy uchodźcom wojennym. „Realizowany projekt to działanie Fundacji Ukraina. Wrocław jest tylko partnerem tej inicjatywy, a jego wkład finansowy wynosi 20 tysięcy złotych rozłożonych na okres 4 lat”

Podkreślił on również, że dużej części środków, konkretnie 200 tysięcy złotych, Fundacja Ukraina pozyskała z Europejskich Funduszy.