Finalizacja studium wykonalności dotyczącego budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach

Końcowe etapy procesu opracowywania studium wykonalności na temat potencjalnej budowy elektrowni szczytowo-pompowej w miejscowości Młoty, położonej w gminie Bystrzyca na Dolnym Śląsku, zostały zakończone. Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy dokumentacji, badań przepływów wodnych w lokalnej rzece, a także uwzględnieniu różnorodnych argumentów pro i kontra, doszto do wniosku, że realizacja tego projektu jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Otwarte dyskusje z mieszkańcami regionu, którzy mogą być bezpośrednio dotknięci przez planowaną inwestycję, są kolejnym ważnym krokiem. Pierwsze z serii spotkań publicznych, które były nacechowane żywiołowymi debatami, już miało miejsce.

Pierwszy dialog z mieszkańcami na temat przyszłej elektrowni zgromadził wielu mieszkańców Młotów podczas zgromadzenia zorganizowanego przez głównego inwestora – grupę PGE S.A. Spotkanie odbyło się 18 lipca w Ośrodku Wypoczynkowym AMW-Azyl w Młotach. Nie ukrywając emocji, obecni mieli możliwość zadawania pytań i wyrażania swoich obaw oraz oczekiwań. Z dyskusji wynika, że społeczność lokalna jest podzielona co do tej inwestycji – jedni popierają budowę elektrowni, podczas gdy inni wyrażają niechęć do zmian i nie chcą opuszczać swojej rodzinnej miejscowości.