Ekspansja płatnej strefy parkowania na osiedlach Huby i Tarnogaj we Wrocławiu

Na osiedlach Huby i Tarnogaj we Wrocławiu, w najbliższych dwóch miesiącach rozpoczną się prace związane z wprowadzeniem płatnej strefy parkowania. Zamierza się wyznaczyć 1,4 tys. miejsc postojowych objętych opłatą oraz przeprowadzić instalację 65 nowych parkomatów. Celem prac jest wprowadzenie systemu płatnego parkowania na wspomnianych terenach najpóźniej do 15 grudnia bieżącego roku.

Wrocławski Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zaplanował rozpoczęcie prac od dnia 24 października. Przewiduje się, że do połowy grudnia zostanie oznakowanych 800 płatnych miejsc parkingowych na osiedlu Huby oraz 600 na Tarnogaju. Obecnie za parkowanie na tych terenach nie jest naliczana żadna opłata.

Przyczyną rozszerzenia strefy płatnego parkowania na te obszary jest chęć odpowiedzi na wnioski rad osiedlowych, które były wybrane przez mieszkańców. Zgłaszane propozycje dotyczyły właśnie wprowadzenia takiego rozwiązania.