Debata nad trasą drogi S5: Konflikt interesów między mieszkańcami i inwestorami

Zaprojektowana trasa drogi ekspresowej S5, która ma stworzyć łączność między Wrocławiem a regionem poprzez Ostródę, stała się przedmiotem żywych debat. Miasta takie jak Iława czy Nowe Miasto są szczególnie zainteresowane tym, aby trasa była jak najbliżej ich granic, ponieważ przyciągnie to nowe inwestycje. Natomiast wiejska populacja pragnie zdecydowanie, żeby droga odchodziła jak najdalej od ich pól i domostw.

Dyskusja na temat przebiegu drogi S5 generuje silne emocje wśród mieszkańców powiatów nowomiejskiego i iławskiego. Opinie są podzielone, nastroje mieszkańców różnią się, a jasno określone korzyści dla któregokolwiek z proponowanych wariantów nie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać.

Zarówno przedstawiciele samorządu, przedsiębiorcy, jak i zwykli obywatele czy rolnicy, prezentują różnorodne punkty widzenia, które są jednakowo istotne. Debata ta miała miejsce podczas serii spotkań informacyjnych zorganizowanych w Lubawie, Biskupcu, Nowym Mieście i Iławie. Uczestnicy tych spotkań zostali poinformowani o możliwości pobrania i wypełnienia formularzy ankietowych, dzięki którym mogą wyrazić swoje preferencje dotyczące przebiegu trasy S5 oraz przekazać swoje uwagi do proponowanych projektów.