Collegium Witelona – innowacyjna uczelnia państwowa we Wrocławiu z bezpłatnymi studiami

Collegium Witelona, nowo powstała uczelnia państwowa we Wrocławiu, pragnie przyciągnąć studentów oferując im możliwość bezpłatnego kształcenia na wybranych kierunkach. Ta instytucja edukacyjna ma swoje korzenie w filiach rozsianych po całej Polsce, które od ćwierć wieku dostarczają wysokiej jakości edukacji. Charakterystyczną cechą Collegium Witelona, która odróżnia ją od innych polskich uczelni wyższych i uniwersytetów, jest realistyczne podejście do kierunków studiów, które proponuje.

W przyszłym roku akademickim 2023/24, Collegium Witelona Uczelnia Państwowa planuje wprowadzić na rynek we Wrocławiu cztery kierunki, które umożliwią zdobycie tytułu magistra. Studenci będą mogli wybierać między Psychologią, Prawem, Pedagogiką Przedszkolną i Wczesnoszkolną oraz Finansami i Zarządzaniem w Przedsiębiorstwie. Jako instytucja państwowa, uczelnia nie pobiera opłat za naukę na tych kierunkach.

Co więcej, Collegium Witelona daje szansę na naukę w trybie stacjonarnym lub poprzez system „Ucz się i pracuj”. Ten drugi model zakłada prowadzenie zajęć po południu oraz w weekendy w formie hybrydowej, co ułatwia podjęcie studiów osobom aktywnym zawodowo.