Autostrada A4 sparaliżowana awarią ciężarówki – fekalia na jezdni

Złożone warunki na autostradzie A4 zmuszają kierowców do wykażania się cierpliwością, szczególnie tych zmierzających w stronę Wrocławia. Niewłaściwe funkcjonowanie pojazdu ciężarowego doprowadziło do nietypowego zanieczyszczenia jezdni – wycieku fekaliów.

Nieprzewidziane komplikacje generują duże korki na wyznaczonym odcinku autostrady A4, konkretnie pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Awaria ciężarówki spowodowała, że z jej wnętrza przedostały się fekalia, które teraz zanieczyszczają drogę. GDDKiA informuje, że prawy pas jezdni jest obecnie nieprzejezdny i ruch odbywa się jedynie lewym pasem.

Zgłoszone utrudnienia nie zostaną usunięte natychmiastowo i mogą wpłynąć na płynność ruchu na autostradzie A4 przez kolejne godziny. Kierowcy powinni przygotować się na możliwe opóźnienia i dyskomfort podczas podróży.