Apel do rowerzystów we Wrocławiu: Zmniejszcie prędkość!

W sercu Wrocławia, na tablicach wywieszonych w strategicznych punktach, pojawił się apel do rowerzystów o zwiększenie ostrożności i obniżenie prędkości. Tablice mają za zadanie przypomnieć użytkownikom dwóch kółek, że Rynek i przyległe do niego deptaki są miejscem, gdzie należy zachować szczególną uwagę i dostosować tempo jazdy do rytmu spacerujących tam osób.

Urszula Jagielnicka, pracownik Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miejskiego Wrocławia, podkreśla, że Rynek powinien być nadal dostępny dla rowerzystów. Jednakże, zauważa również, że mieszkańcy zgłaszają problemy z osobami poruszającymi się na rowerach przez tę część miasta zbyt szybko. Często to dostawcy korzystający z rowerów z elektrycznym napędem osiągają na nich niebezpiecznie duże prędkości. Jagielnicka przypomina, że Rynek jest przestrzenią publiczną dla wszystkich – strefą spotkań i spacerów. Dlatego apeluje do rowerzystów o zredukowanie prędkości na Rynku.

Informacje przekazane przez Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia mówią o umieszczeniu znaków oznaczonych jako SLOW ZONE ZWOLNIJ! przy wejściach do Rynku i na zamkniętym dla ruchu samochodowego odcinku ulicy Świdnickiej. Na znakach znajduje się piktogram rowerzysty z muszlą ślimaka zamiast plecaka – symbol podkreślający potrzebę spowolnienia.

Podczas czwartkowego przedpołudnia patrol rowerowy Straży Miejskiej prowadził akcję edukacyjną, podczas której rozdawał rowerzystom naklejki odblaskowe z logo kampanii. Celem było podkreślenie potrzeby ograniczenia prędkości w obszarze Rynku i przyległych do niego deptaków.