Analizy ruchu pieszych i rowerzystów przeprowadzane we Wrocławiu i okolicach – dążenie do poprawy infrastruktury miejskiej

Rozpoczęto już Kompleksowe Badania Ruchu we Wrocławiu i okolicznych gminach. Na najbliższe dwa dni, planowane jest szczegółowe badanie ruchu pieszych i cyklistów. Celem tych badań jest zrozumienie, czy nowo wybudowana infrastruktura skutecznie promuje korzystanie z rowerów zamiast samochodów.

Podczas tych analiz, urzędnicy starają się zrozumieć, jak mieszkańcy przemieszczają się po mieście. Zebrane informacje mają na celu usprawnić organizację transportu publicznego oraz pomóc w planowaniu budowy kolejnej infrastruktury.

Podczas ostatniego Kompleksowego Badania Ruchu przeprowadzonego w 2018 roku, wyniki wskazały, że we Wrocławiu udział ruchu niesamochodowego wynosił 58%, w tym 24% stanowiły podróże piesze, 6% rowerowe, a 28% dotyczyło komunikacji miejskiej.

Szacowanie liczby pieszych i rowerzystów zaplanowano na 21 i 22 maja. Głównym celem analizy jest badanie zbieranych danych podczas godzin szczytu, między godziną 6 a 10 oraz 15 a 19. Wybrane do badań ruchu pieszych 17 lokalizacji, natomiast ruch rowerzystów jest monitorowany w 43 punktach.

Aktualna edycja Kompleksowych Badań Ruchu trwa od marca i potrwa do września. Dziewięć sąsiednich gmin, oprócz Wrocławia, jest również objętych tym badaniem. Organizatorzy w tym czasie prowadzą badania ankietowe, mierzą intensywność ruchu i sprawdzają liczbę pasażerów korzystających z transportu publicznego.